Školská jedáleň Sídlisko Lúčna, Vranov nad Topľou

Školská jedáleň Sídlisko Lúčna, Vranov nad Topľou

Sídlisko Lúčna
09301 Vranov nad Topľou
IČO: 37873474

Informácie o inštitúcii Školská jedáleň Sídlisko Lúčna, Vranov nad Topľou

Vážení rodičia ,
Ak uvažujete o stravovaní Vášho dieťaťa v našej školskej jedálni venujte pozornosť tomuto oznamu :

Stravné sa platí :
1. bezhotovostne - zadaním trvalého príkazu vo
Vašej banke z Vášho účtu na účet školskej jedálne 163 773 0953/0200
kde je potrebné zadať sumu :
pre I. stupeň 19,00 eur (0,95 €/obed)

pre II. stupeň 20,20 eur (1,01 €/obed)

gymnázium 22,40 eur (1,12 €/obed)

učitelia 17,00 eur
(0,86 €/obed)

príkaz zadajte mesačne vždy na 15-teho mesiac dopredu

Variabilný symbol pre trvalý príkaz obdržíte osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ. – ostáva z minulého roku

2. bezhotovostne – cez internetbanking, pokiaľ máte túto službu k dispozícii – číslo účtu, sumy, splatnosť ako v bode 1.

Žiadame všetkých rodičov, aby zvážili a uprednostnili bezhotovostnú platbu pred platbou cez poštu, nakoľko je to jednoduchší a rýchlejší spôsob úhrady stravného. Za pochopenie ďakujeme.

3. poštovou poukážkou – číslo účtu, sumu, splatnosť ako v bode 1. Adresa príjemcu: Školská jedáleň, Sídlisko Lúčna, Nám. Jána Pavla II., 093 01 Vranov nad Topľou

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školskej jedálne:
Katarína Kurečková
e-mail:
jedalen@sjlucnavt.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit